niedziela, 27 października 2013

Zdjęcia

Zamieszczamy link do zdjęć z pierwszego dnia konferencji. Wkrótce udostępnimy nowe zdjęcia z drugiego dnia konferencji.
ZDJĘCIA

poniedziałek, 30 września 2013

Program konferencji
I  dzień
(Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego,  Restauracja Warzelnia Piwa)
Czwartek, 24 października 2013 r.

14:30 – 15:00  Rejestracja gości
15:00 – 17:00 Otwarcie konferencji, referaty inauguracyjne

prof. zw. dr hab. Wojciech Kowalski (UŚ, MSZ),  Prawnoautorskie aspekty ochrony dziedzictwa kulturowego
prof. dr hab. Anna Koziczak (UKW), prof. zw. dr hab. Dariusz Markowski (UMK),  Falsyfikat na polskim rynku dzieł sztuki- znaczenie sygnatury w wartościowaniu dzieła sztuki
prof. dr hab. Piotr Stec (UO), Ochrona konsumenta na rynku sztuki
prof. dr hab. Kamil Zeidler (UG), Komu potrzebne są dziś urzędy konserwatorskie?

17:00 – 18:00 Zwiedzanie  Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego
18:30 –           Kolacja w  Restauracji Warzelnia Piwa


II dzień
(Hotel Holiday Inn)
Piątek, 25 października 2013 r.

9:00 – 10:45 Referaty, dyskusja

Panel I
Prawne aspekty rynku sztuki

prof. dr hab. Anna Gerecka – Żołyńska (UAM), Bezpieczeństwo rynku sztuki w kontekście obowiązywania zasady legalizmu
dr Wojciech Szafrański (UAM),  Rynek sztuki – czy potrzebne są  nowe regulacje prawne?
dr Iwona Gredka (WSH), Obrót zabytkami z perspektywy art. 20 ustawy o muzeach        
dr Marek Mrówczyński (UKW), Ruchomość o wartości historycznej lub artystycznej jako przedmiot egzekucji i postępowania upadłościowego
mgr Karina Chabowska (MKIDN),  Baza strat wojennych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

10:45 – 11:00 Przerwa kawowa
11:00 – 13:00 Referaty, dyskusja

Panel II
Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego

prof. dr hab. Piotr Dobosz (UJ), Koncepcja Listy Skarbów Dziedzictwa w systemie prawa ochrony zabytków w Polsce
prof. dr hab. Maciej Trzciński (UWr), O potrzebach zmian systemu ochrony dziedzictwa
archeologicznego
prof. zw. dr hab. Bartosz Rakoczy (UMK), Ochrona zabytków według Kodeksu Prawa Kanonicznego
prof. dr hab. Zbigniew Bukowski (UKW),  Środowiskowe uwarunkowania ochrony zabytków
dr Tomasz Sienkiewicz (KUL), Umowa o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, jako nienazwana forma ochrony zabytków
mgr Jacek Brudnicki (NID), Problem udostępniania danych o zabytkach w ramach dostępu do informacji publicznej
mgr Mirosław Rymer (WUOZ Katowice), Gminna ewidencja zabytków niekonstytucyjną formą ochrony


Sesja Posterowa towarzysząca panelowi
dr Piotr Chrzczonowicz (UMK), Ars sacra w rękach profanów. Kradzieże zabytkowych dzieł sztuki sakralnej w Polsce (aspekty kryminologiczne i karnoprawne)
mgr Ludmiła Bajbula, Ochrona zabytków na Ukrainie: aspekty prawne na przykładzie Państwowego Historyczno-Architektonicznego Rezerwatu w Żółkwi
mgr Dominika Kostrzewa (UG), Znaczenie Europejskiej Konwencji Krajobrazowej Florencja 2000 dla polskiego prawa ochrony zabytków
mgr Alicja Miśkiewicz (UG), Ograniczenia dla muzeów i muzealników w uczestniczeniu w rynku sztuki w świetle Kodeksu ICOM dla muzeówŻaneta Gwardzińska (ALK), Czasowy wywóz zabytków za granice na podstawie karnetu ATA13:00 – 13:15 Przerwa kawowa
13:15 – 14:30 Referaty, dyskusja

Panel III
Sektor kultury – uwarunkowania prawne

dr Michał Woźniak (MO, UMK), dr Alicja Jagielska-Burduk (UKW),  Problemy prawne zarządzania instytucjami kultury. Próba diagnozy
dr Monika Drela (UWr), Działalność gospodarcza w instytucjach kultury
dr Paulina Gwoździewicz-Matan (UŚ), Umowa o udostępnianie dóbr kultury w celach
wystawienniczych (rys prawnoporównawczy)
mgr Olgierd Jakubowski (NIMOZ), Modus operandi sprawców włamań do instytucji muzealnych

14:30 –14:45  Zakończenie obrad 
14:45 –           Lunchśroda, 4 września 2013

Opłata konferencyjna

W związku z pojawiającymi się pytaniami informujemy, że opłata konferencyjna obejmuje:

1. materiały dla uczestników;
2. kolację w dniu pierwszym konferencji;
3. przerwy kawowe i lunch w dniu drugim konferencji.

Opłata nie obejmuje kosztów zakwaterowania oraz podróży uczestników.