środa, 27 marca 2013

Kontakt
sekretariat tel. 523236737 

Ulotka do pobraniaOgólnopolska Konferencja Naukowa
„Problematyka prawna ochrony zabytków i rynku sztuki”
organizowana przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Bydgoszcz, 24-25 października 2013 r.

Celem konferencji jest dokonanie  analizy aktualnych problemów prawa ochrony zabytków i rynku sztuki. W szczególności podczas konferencji będą poruszane trzy główne zagadnienia: (1) bezpieczeństwo transakcji zawieranych na rynku sztuki (2)  wskazanie  kierunku ewolucji polskiego prawa ochrony zabytków (3)  aspekt prawa kultury czyli polskie instytucje kultury po nowelizacji  ustawą z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  2011, Nr 207, poz. 1230).

Konferencja umożliwi przeprowadzenie dyskusji porównującej różne modele rozwiązań z zakresu prawa ochrony zabytków oraz prawa rynku sztuki prezentowane przez przedstawicieli nauki, sektora prywatnego w tym marszandów i reprezentantów domów aukcyjnych oraz organów administracji. Analiza  pozwoli zarysować  prawdopodobny kierunek rozwoju polskiego prawodawstwa w obliczu rozwijającego się rynku sztuki oraz zamykania tzw. parasola ochronnego państwa na rzecz samodzielności  instytucji kultury. Przedstawione zostaną także  rozwiązania z zakresu podjętej problematyki przyjęte w innych krajach europejskich o dłuższej i bardziej utrwalonej w systemie prawa tradycji rynku antykwarycznego oraz organizacji ochrony zabytków.
Partner konferencji: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
Patron medialny: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
Konferencja uzyskała dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Konferencja będzie odbywać się w hotelu Holiday Inn w Bydgoszczy. 
Zapraszamy do składania propozycji referatów.
Opłata za udział w konferencji: 150 zł.
Termin zgłoszeń tematów referatów: 15 września 2013 r.
Termin dokonania opłaty za uczestnictwo: 30 września 2013 r.
Karta uczestnictwa do pobrania:  http://konferencja-zabytki.ukw.edu.pl

Karta uczestnictwa

Karta uczestnictwa  do pobrania