niedziela, 27 października 2013

Zdjęcia

Zamieszczamy link do zdjęć z pierwszego dnia konferencji. Wkrótce udostępnimy nowe zdjęcia z drugiego dnia konferencji.
ZDJĘCIA

poniedziałek, 30 września 2013

Program konferencji
I  dzień
(Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego,  Restauracja Warzelnia Piwa)
Czwartek, 24 października 2013 r.

14:30 – 15:00  Rejestracja gości
15:00 – 17:00 Otwarcie konferencji, referaty inauguracyjne

prof. zw. dr hab. Wojciech Kowalski (UŚ, MSZ),  Prawnoautorskie aspekty ochrony dziedzictwa kulturowego
prof. dr hab. Anna Koziczak (UKW), prof. zw. dr hab. Dariusz Markowski (UMK),  Falsyfikat na polskim rynku dzieł sztuki- znaczenie sygnatury w wartościowaniu dzieła sztuki
prof. dr hab. Piotr Stec (UO), Ochrona konsumenta na rynku sztuki
prof. dr hab. Kamil Zeidler (UG), Komu potrzebne są dziś urzędy konserwatorskie?

17:00 – 18:00 Zwiedzanie  Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego
18:30 –           Kolacja w  Restauracji Warzelnia Piwa


II dzień
(Hotel Holiday Inn)
Piątek, 25 października 2013 r.

9:00 – 10:45 Referaty, dyskusja

Panel I
Prawne aspekty rynku sztuki

prof. dr hab. Anna Gerecka – Żołyńska (UAM), Bezpieczeństwo rynku sztuki w kontekście obowiązywania zasady legalizmu
dr Wojciech Szafrański (UAM),  Rynek sztuki – czy potrzebne są  nowe regulacje prawne?
dr Iwona Gredka (WSH), Obrót zabytkami z perspektywy art. 20 ustawy o muzeach        
dr Marek Mrówczyński (UKW), Ruchomość o wartości historycznej lub artystycznej jako przedmiot egzekucji i postępowania upadłościowego
mgr Karina Chabowska (MKIDN),  Baza strat wojennych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

10:45 – 11:00 Przerwa kawowa
11:00 – 13:00 Referaty, dyskusja

Panel II
Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego

prof. dr hab. Piotr Dobosz (UJ), Koncepcja Listy Skarbów Dziedzictwa w systemie prawa ochrony zabytków w Polsce
prof. dr hab. Maciej Trzciński (UWr), O potrzebach zmian systemu ochrony dziedzictwa
archeologicznego
prof. zw. dr hab. Bartosz Rakoczy (UMK), Ochrona zabytków według Kodeksu Prawa Kanonicznego
prof. dr hab. Zbigniew Bukowski (UKW),  Środowiskowe uwarunkowania ochrony zabytków
dr Tomasz Sienkiewicz (KUL), Umowa o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, jako nienazwana forma ochrony zabytków
mgr Jacek Brudnicki (NID), Problem udostępniania danych o zabytkach w ramach dostępu do informacji publicznej
mgr Mirosław Rymer (WUOZ Katowice), Gminna ewidencja zabytków niekonstytucyjną formą ochrony


Sesja Posterowa towarzysząca panelowi
dr Piotr Chrzczonowicz (UMK), Ars sacra w rękach profanów. Kradzieże zabytkowych dzieł sztuki sakralnej w Polsce (aspekty kryminologiczne i karnoprawne)
mgr Ludmiła Bajbula, Ochrona zabytków na Ukrainie: aspekty prawne na przykładzie Państwowego Historyczno-Architektonicznego Rezerwatu w Żółkwi
mgr Dominika Kostrzewa (UG), Znaczenie Europejskiej Konwencji Krajobrazowej Florencja 2000 dla polskiego prawa ochrony zabytków
mgr Alicja Miśkiewicz (UG), Ograniczenia dla muzeów i muzealników w uczestniczeniu w rynku sztuki w świetle Kodeksu ICOM dla muzeówŻaneta Gwardzińska (ALK), Czasowy wywóz zabytków za granice na podstawie karnetu ATA13:00 – 13:15 Przerwa kawowa
13:15 – 14:30 Referaty, dyskusja

Panel III
Sektor kultury – uwarunkowania prawne

dr Michał Woźniak (MO, UMK), dr Alicja Jagielska-Burduk (UKW),  Problemy prawne zarządzania instytucjami kultury. Próba diagnozy
dr Monika Drela (UWr), Działalność gospodarcza w instytucjach kultury
dr Paulina Gwoździewicz-Matan (UŚ), Umowa o udostępnianie dóbr kultury w celach
wystawienniczych (rys prawnoporównawczy)
mgr Olgierd Jakubowski (NIMOZ), Modus operandi sprawców włamań do instytucji muzealnych

14:30 –14:45  Zakończenie obrad 
14:45 –           Lunchśroda, 4 września 2013

Opłata konferencyjna

W związku z pojawiającymi się pytaniami informujemy, że opłata konferencyjna obejmuje:

1. materiały dla uczestników;
2. kolację w dniu pierwszym konferencji;
3. przerwy kawowe i lunch w dniu drugim konferencji.

Opłata nie obejmuje kosztów zakwaterowania oraz podróży uczestników.

Ramowy Plan Konferencji


Ramowy Plan Konferencji

I  dzień  (Muzeum,  Restauracja Warzelnia Piwa)
Czwartek, 24 października 2013 r.

15:00 - 15:30 Rejestracja gości
15:30 - 17:30 Otwarcie konferencji, referaty inauguracyjne
17:30 - 18:30 Zwiedzanie  Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego
19:00 - 21:00 Kolacja w  Restauracji Warzelnia Piwa

II dzień  (Hotel Holiday Inn)
Piątek, 25 października 2013 r.

 9:00  - 11:00 Referaty
11:00 - 11:15 Przerwa kawowa
11:15 - 13:15 Referaty
13:15 - 13:30 Przerwa kawowa
13:30 - 14:30 Referaty, zakończenie obrad
14:30 -           Lunch

wtorek, 30 lipca 2013

Patronat Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Narodowy Instytut Dziedzictwa wyraził zgodę na objęcie konferencji swoim patronatem. Dziękujemy Pani Paulinie Florjanowicz - dyrektorowi Narodowego Instytut Dziedzictwa.

link do strony Patrona http://zabytek.pl/.Honorowy patronat


Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powierzył sprawowanie honorowego patronatu nad konferencją Panu Piotrowi Żuchowskiemu sekretarzowi stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalnemu Konserwatorowi Zabytków.

środa, 27 marca 2013

Kontakt
sekretariat tel. 523236737 

Ulotka do pobraniaOgólnopolska Konferencja Naukowa
„Problematyka prawna ochrony zabytków i rynku sztuki”
organizowana przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Bydgoszcz, 24-25 października 2013 r.

Celem konferencji jest dokonanie  analizy aktualnych problemów prawa ochrony zabytków i rynku sztuki. W szczególności podczas konferencji będą poruszane trzy główne zagadnienia: (1) bezpieczeństwo transakcji zawieranych na rynku sztuki (2)  wskazanie  kierunku ewolucji polskiego prawa ochrony zabytków (3)  aspekt prawa kultury czyli polskie instytucje kultury po nowelizacji  ustawą z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  2011, Nr 207, poz. 1230).

Konferencja umożliwi przeprowadzenie dyskusji porównującej różne modele rozwiązań z zakresu prawa ochrony zabytków oraz prawa rynku sztuki prezentowane przez przedstawicieli nauki, sektora prywatnego w tym marszandów i reprezentantów domów aukcyjnych oraz organów administracji. Analiza  pozwoli zarysować  prawdopodobny kierunek rozwoju polskiego prawodawstwa w obliczu rozwijającego się rynku sztuki oraz zamykania tzw. parasola ochronnego państwa na rzecz samodzielności  instytucji kultury. Przedstawione zostaną także  rozwiązania z zakresu podjętej problematyki przyjęte w innych krajach europejskich o dłuższej i bardziej utrwalonej w systemie prawa tradycji rynku antykwarycznego oraz organizacji ochrony zabytków.
Partner konferencji: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
Patron medialny: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
Konferencja uzyskała dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Konferencja będzie odbywać się w hotelu Holiday Inn w Bydgoszczy. 
Zapraszamy do składania propozycji referatów.
Opłata za udział w konferencji: 150 zł.
Termin zgłoszeń tematów referatów: 15 września 2013 r.
Termin dokonania opłaty za uczestnictwo: 30 września 2013 r.
Karta uczestnictwa do pobrania:  http://konferencja-zabytki.ukw.edu.pl

Karta uczestnictwa

Karta uczestnictwa  do pobrania

czwartek, 14 lutego 2013Witam na stronie  konferencji organizowanej  przez Wydział Administracji i  Nauk Społecznych  Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy wspólnie z Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk w Poznaniu.
Wkrótce na stronie pojawią się nowe informacje.
Alicja Jagielska-Burduk

Strona w przygotowaniu.